I

I

I

I

I

I

I

Slovensko, krajina pod Tatrami - ukážka


Dokumentárny film, anglická verzia

>

<

8:16 min

© 2004 - 2012 DONA MULTIMEDIA, Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené. Design Agrafik s.r.o.