I

I

I

I

I

I

I

JÁN GENSEREK

Fotogaléria

I
I
Foto z natáčania pesničiek s moravskou speváčkou ľudových piesní národnou umelkyňou Jarmilou Šulákovou.

Priateľstvo cez kopec

Foto z natáčania publicistickej relácie.

Kysuckí vrchári

Foto z natáčania filmu o terchovskom bačovi Vincentovi Patrnčiakovi.

Bača z Terchovej

Foto z natáčania filmu o ľuďoch, ktorí nasilu museli opustiť svoje domovy. Na mieste ich obce vyrástla vodárenská nádrž Nová Bystrica.

Ľudia spod zelenej lipy

I
© 2004 - 2012 DONA MULTIMEDIA, Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené. Design Agrafik s.r.o.