I

I

I

I

I

I

I

Základnú a strednú školu absolvoval v meste Příbor na Morave v Českej republike. V roku 1975 absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, v roku 1984 absolvoval štúdium réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Súbežne so štúdiom na VŠDS v Žiline, študoval vo forme mimoriadneho štúdia odbor produkcia na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe.

V rokoch 1972 – 1975 externe spolupracoval ako asistent réžie s Československou televíziou Ostrava. V tomto období sa intenzívne venoval aj amatérskemu filmu. V priebehu vysokoškolských štúdií založil filmovú skupinu, ktorú tvorili študenti VŠDS v Žiline. Za amatérske filmy vytvorené v tomto období získal niekoľko ocenení na celoštátnych prehliadkach amatérskych filmov.

V rokoch 1975 - 1977 bol zamestnaný ako referent propagácie na podnikovom riaditeľstve Váhostav Žilina.

V rokoch 1977 – 1992 pôsobil v Československej a Slovenskej televízii najskôr ako redaktor a kameraman, neskoršie ako vedúci redaktor dokumentaristiky a dabingu v STV Banská Bystrica a od roku 1984 ako interný režisér.

Zo Slovenskej televízie odišiel v roku 1992 na vlastnú žiadosť. Dôvodom bol totálny úpadok tvorivých činností, ktorý v tom čase postihol štúdia Slovenskej televízie. V tomto období opustili Slovenskú televíziu desiatky skúsených tvorivých pracovníkov, ktorí hľadali lepšiu sebarealizáciu v iných oblastiach filmovej a televíznej tvorby. Po odchode zo Slovenskej televízie začal pôsobiť ako súkromný producent.

Počas pôsobenia v Československej a Slovenskej televízii autorsky spracoval viac ako 1600 televíznych reportáží a ako scenárista a režisér vyše stovky publicistických programov a dokumentárnych filmov. Témami jeho filmov boli najmä sociálne a spoločenské problémy, medziľudské vzťahy, problematika mládeže, kultúrne témy, historické udalosti, ľudové umenie, premeny remesiel v slovenský priemysel, životné osudy významných osobností, ale aj prostých ľudí.

Stál pri zrode relácie Otvorené štúdio, ktorá v rokoch 1985 - 1991 patrila k popredným publicistickým programom Slovenskej televízie. Na takmer šesťdesiatich častiach pracoval ako režisér a k viac ako polovici vyrobených Otvorených štúdií napísal aj scenáre.

S jeho menom je spojený aj vznik a počiatky realizácie cyklu dokumentárnych filmov s podtitulom Miestopis cechov a manufaktúr. V jednotlivých dieloch sa hovorí o remeslách, ktoré vytvorili základ pre budovanie priemyslu na Slovensku. K prvým desiatim dokumentárnym filmom napísal scenáre a pod dvanásť častí sa podpísal aj ako režisér. Týchto 12 filmov sú aj tým zaujímavé, že od roku 1992 - 2007 mali už 13 repríz v Slovenskej televízii.

Za vytvorené filmy v Československej televízii s prihliadnutím na zásluhy o rozvoj televíznych žánrov získal Cenu Slovenského literárneho fondu, v televíznej súťaži „Televízna žatva - najlepší program roka“ popredné umiestnenia v troch ročníkoch a viac ako 20 ocenení v novinárskych súťažiach.

Pôsobil aj ako lektor na školeniach, ktoré pre slovenských filmových amatérov organizovali Osvetový ústav v Bratislave, Krajské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Okresné osvetové strediská v Žiline a v Čadci. Pravidelne pôsobil v porotách amatérskych filmových prehliadok.

Od roku 1992 tvorí filmy vo vlastnej produkčnej firme.

Za toto obdobie vytvoril vyše 160 autorských projektov z oblasti dokumentárneho a publicistického filmu, televíznej reklamy, DVD authoringu a multimediálnych prezentácii.

Na medzinárodných filmových festivaloch získali niektoré z týchto filmov ocenenia. Film Vysoké Tatry /scenár a réžia/ získal ocenenie na Tour filme vo Varez v Taliansku, filmy Energia zo slnka /scenár a réžia / a Rekonštrukcia centra Banskej Bystrice /scenár a réžia / si odniesli ceny z Envirofilmu, film Systémový nosič náradia SYNONA /scenár a réžia / získal cenu na Agrofilme a film Aplikácia tepelno-izolačných materiálov /scenár a réžia / si odniesol ocenenie z Ekotopfilmu.

JÁN GENSEREK

Bibliografia

I
I
I
© 2004 - 2012 DONA MULTIMEDIA, Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené. Design Agrafik s.r.o.